Giảm giá!

Bia Mỹ Budweiser Nhập Khẩu

470.000  420.000 

        520,000 đ/thùng 24 lon
Bia Budweiser Mỹ lon 330 ml 420,000 đ/thùng 24 lon

bia My  Budweiser  420,000 đ/thùng 24 lon

470,000 đ/thùng 24 chai

Bia Budweiser 5% Mỹ – chai 330 ml
        520,000 đ/thùng 24 chai  
Bia Budweiser Mỹ lon 330ml470,000 đ/thùng 24 chai
Bia Budweiser 5% Mỹ – lon cao 500ml
350,000 đ/thùng 12 lon 500ml 

liên hệ : 0934158532 –>Giao nhanh không cần phanh