Giảm giá!

“RƯỢU VANG ALICANTO” TRADICION CABERNET SAUVIGNON GIÁ

200.000  180.000 

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Rapel Valley
Xuất xứ: Vang Chile
Giống nho: Cabernet Sauvignon
Nhà làm vang: Alicanto
Niên vụ: 2015
Phân hạng: N/A
Điểm: 100