Giảm giá!

Rượu vang Ý Lucarelli làm từ giống nho Primitivo

270.000  269.000 

 13.5%
 Vùng Puglia
Giống nhoPrimitivo
 Màu đỏ
 Ý