Giảm giá!

RƯỢU VANG Ý (ITALYA) GRAN PASSIONE ROSSO GIÁ

550.000  480.000 

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: N/A
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Merlot, Blend
Nhà làm vang: N/A
Niên vụ: 2016