Giảm giá!

RƯỢU VANG Ý LUCCARELLI NEGROAMARO GIÁ

300.000  270.000 

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Puglia
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Negroamaro
Nhà làm vang: Farnese Vini
Niên vụ: 2015