Giảm giá!

RƯỢU VANG Ý M MALVASIA NERA GIÁ

800.000  790.000 

Loại vang: Vang đỏ
Vùng nho: Puglia
Xuất xứ: Vang Ý
Giống nho: Malvasia Nera
Nhà làm vang: San Marzano
Niên vụ: 2015